Cortenplåt i lager

Vi lagerför cortenplåt i 3 & 4 mm tjocklek i följande format:

3000 X 1500

2500 X 1250 (Enbart i 4 mm.)

 

Vi säljer och lagerför även kantstöd av cortenstål som passar perfekt att använda mellan gräsmatta och grusgång eller till dina rabatter.

Besök vår webbshop Stålmiljö för mer information och inspiration gällande kantstöd till park eller trädgård.

Om corten

Cortenplåt är en rosttrög plåt som utvecklar ett atmosfäriskt korrosionsskydd. I det fria rostar cortenplåt precis som vanligt kolstål, men efter en tid bildas ett jämnt och tätt oxidskikt på stålytan. Skiktet sitter fast och hindrar fukt från att tränga in och orsaka korrosion. Cortenstålet utvecklar på så sätt ett effektivt eget atmosfäriskt rostskydd, vilket medför att korrosionsangreppet på cortenstål redan efter 10 år är mindre än hälften jämfört med olegerat ståls korrosionsangrepp.

 

I industriskorstenar erbjuder cortenplåten stora fördelar, såväl utvändigt som i rökgaskanaler. Cortenplåten står sig nämligen bra i svavelhaltig miljö! Andra typiska användningsområden för corten är tyngre stålkonstruktioner och containrar där hög hållfasthet och korrosionsskydd innebär smidigare utförande och ingen eller ringa underhåll.

 

Skalningstemperatur för corten är 560 grader vilket kan jämföras med 400-450 grader för vanligt svart material.