Cortenrör

Cortenrör i cortenplåt av bästa kvalité!

 

Vi kantpressar cortenrör från YD (ytterdiameter) 94 – 183 mm och valsar från YD 206 mm – 3000 mm, i tjocklekar från 3-10 mm, i de längder ni önskar. Vi tillverkar även större fyrkantskanaler i cortenplåt.

Cortenrör i lager

CORTENRÖR 3 mm

Nu har vi utökat lagersortiment på CORTENRÖR i 3 mm gods.

Cortenrör 94 X 3
Cortenrör 116 X 3
Cortenrör 131 X 3
Cortenrör 156 X 3
Cortenrör 166 X 3
Cortenrör 181 X 3
Cortenrör 206 X 3
Cortenrör 256 X 3
Cortenrör 306 X 3

Vi lagerför även böjar till ovanstående dimensioner och tillverkar CORTENRÖR upp till 3000 mm i diameter på beställning.

CORTENRÖR 4 mm

Vi har även utökat lagersortimentet på CORTENRÖR i 4 mm gods.


Cortenrör 114 X 4
Cortenrör 133 X 4
Cortenrör 158 X 4
Cortenrör 168 X 4
Cortenrör 183 X 4
Cortenrör 208 X 4
Cortenrör 219 X 4
Cortenrör 233 X 4
Cortenrör 258 X 4
Cortenrör 283 X 4
Cortenrör 308 X 4
Cortenrör 358 X 4
Cortenrör 408 X 4
Cortenrör 508 X 4


Vi lagerför även böjar till ovanstående dimensioner samt tillverkar CORTENRÖR upp till 3000 mm i diameter på beställning.

Om Corten

Cortenplåt är en plåt som är rosttrög och utvecklar ett atmosfäriskt korrosionsskydd. Utomhus rostar cortenplåten precis som vanligt kolstål. Men efter en tid bildas ett jämnt, tätt oxidskikt på stålytan. Skiktet sitter fast och hindrar fukt från att tränga in och orsaka korrosion (rostning). Cortenstålet utvecklar på så sätt ett effektivt eget atmosfäriskt rostskydd, vilket medför att korrosionsangreppet redan efter 10 år är mindre än hälften jämfört med korrosionsangreppet på olegerat stål.

 

Till industriskorstenar erbjuder cortenplåten stora fördelar, såväl utvändigt som i rökgaskanaler. Cortenplåten står sig nämligen bra i svavelhaltig miljö! Andra typiska användningsområden för cortenplåt är tyngre stålkonstruktioner och containrar där hög hållfasthet och korrosionsskydd innebär smidigare utförande och ingen eller ringa underhåll.

Skalningstemperaturen för corten är 560 grader vilket kan jämföras med 400-450 grader för vanligt svart material.

Cortenplåt i lager – (Tryck för att komma till cortenplåtsidan.)

Cortenrör 308 X 4
Cortenrör 258 X 4
Cortenrör 2 st 1360 X 4 L=13,5 m/st